+420 607 176 720
Logo

Školení

Školení vyhlášky č. 50: Pro zájemce, organizuji a zajišťuji školení a vystavení osvědčení dle vyhl. 50/78 Sb.

Doklady ke zkouškám dle vyhl. 50/78 Sb., bez kterých nelze připustit ke zkoušce:

 1. Doklad o vzdělání v oblasti elektro ne §3,§4 (výuční list, maturitní vysvědčení apod.)

 2. Předchozí osvědčení dle vyhl. 50/78 Sb. ne §5

 3. Potvrzení praxe dle požadavku vyhl. 50/78 Sb. (OSVČ stačí bod 2)

 4. Potvrzení od lékaře.

 5. Adresa trvalého bydliště, datum narození

 6. Fakturační údaje včetně IČ a DIČ pro vystavení daňového dokladu Jednotlivcům nabízím možnost připojit se ke skupině v nejbližším plánovaném termínu.

Členění elektrotechnických kvalifikací dle vyhl. 50/78 Sb.

§4 Pracovník poučený:

Organizace je seznámila v rozsahu jimi vykonávané činnosti s předpisy o zacházení s elektrickými zařízeními a upozornila je na možné ohrožení těmito zařízeními včetně poskytování první pomoci při úrazech el. proudem. Lhůty ověřování znalostí a obsah seznámení musí být předem stanoveny. Mohou: - samostatně obsluhovat el. zařízení všech napětí - pracovat na částech el. zařízení bez napětí do vzdálenosti 20 cm od ž.č pod napětím - pracovat na vypnutých zařízeních vn, vvn s dohledem Nesmějí pracovat pod napětím.

§5 Pracovník znalý:

 • mají ukončené odborné vzdělání zakončené příslušnou zkouškou

 • musí být pravidelně, nejméně 1x za 3 roky, přezkoušeni a zaškoleni s přihlédnutím k charakteru vykonávané práce.

Mohou:

 • samostatně obsluhovat el.zařízení

 • pracovat na částech el. zařízení bez napětí, v blízkosti napětí i pod napětím

 • pracovat v prostorách zvl. neb. pod dozorem

 • pracovat na zař. vn, vvn bez napětí sami, v blízkosti částí pod napětím pod dohledem nebo pod dozorem

 • pracovat na zař. vn, vvn pod napětím pod dozorem - pouze vybrané práce

§6 pracovník znalý s vyšší kvalifikací (pro samostatnou činnost):

 • mají ukončené odborné vzdělání zakončené příslušnou zkouškou

 • musí být pravidelně (nejméně 1x za 3 roky) přezkoušeni a zaškoleni s přihlédnutím k charakteru vykonávané práce

 • musí mít požadovanou dobu praxe (USO, VŠ 1 rok)

Mohou:

 • vykonávat veškerou obsluhu a práci na el. zařízení kromě prací zakázaných

Zakázané práce:

 • na zař. mn, nn v souběhu, na křižovatkách a ve společných prostorách s vn- zvn

 • na zařízeních vn- zvn v prostorách vlhkých mokrých, v době manipulací - na zař. nn, vn - zvn v prostorách těsných, mokrých, se zvýšenou a extrémní korozivní agresivitou, za bouřky, snížené viditelnosti, tmy a za větru, teploty, relativní vlhkosti vzduchu přesahující meze povolené ČSN

 • tam, kde nelze dodržet ustanovení příslušných bezpečnostních předpisů

§7 Pracovník pro řízení činnosti:

 • požadovaná praxe (SO, USO 1rok, vyučen 2 roky)

 • musí být pravidelně (nejméně 1x za 3 roky) přezkoušeni a zaškoleni s přihlédnutím k charakteru vykonávané práce

 • oznamovací povinnost 4 týdny předem na OIP

§8 Pracovník pro řízení činnosti prováděné dodavatelským způsobem:

 • požadovaná praxe (SO 6 let, ÚSO 4 roky, VŠ 2 roky)

 • musí být pravidelně (nejméně 1x za 3 roky) přezkoušeni a zaškoleni s přihlédnutím k charakteru vykonávané práce

 • oznamovací povinnost 4 týdny předem na OIP

§9 Pracovník pro provádění revizí:

 • zkouška na ITI min. 1x za 5 let - praxe 3-7 let

§10 Pracovníci pro samostatné projektování a pro řízení projektování:

 • musí být pravidelně (nejméně 1x za 3 rok) přezkoušeni a zaškoleni s přihlédnutím k charakteru vykonávané práce

 • oznamovací povinnost 4 týdny předem na OIP

§11 Kvalifikace ve zvláštních případech

- asistenti v laboratořích, pracovníci vědeckých a výzkumných ústavů, učitelé.