+420 607 176 720
Logo

Revize elektrospotřebičů

Revize a kontroly elektrických spotřebičů, ručního nářadí a prodlužovacích přívodů se provádí podle nové ČSN 33 1600 ed.2.

Provádění revizí elektrických spotřebičů, ručního nářadí a prodlužovacích přívodů je nařízeno zákonem 309/2005 Sb. o zajištění dalších podmínek BOZP (§4, odst.1, písm.c), dále nařízením vlády 378/2001 Sb. a normou ČSN 33 1600 ed.2.

Cílem revizí je předejít úrazu el. proudem, snížit riziko újmy na zdraví a majetku, odhalit možné poškození a v neposlední řadě také ochrana zákazníka před finančním postihem ze strany orgánů státního odborného dozoru. Pravidelné provádění revizí elektrických spotřebičů a ručního nářadí je vyžadováno při každoroční certifikaci dle ISO 9000. Tyto revize provádím většinou v kancelářských, průmyslových a školních prostorech.

Při revizích elektrických spotřebičů se provádí celková prohlídka, zkouška chodu a následně měření: odporu ochranného vodiče, izolačního odporu a unikajícího proudu. Pak je každý spotřebič označen evidenčním číslem a je vypracován doklad o revizi se všemi zjištěnými a naměřenými údaji. Tyto revize je možno vypracovat a dodat na přání zákazníka jak v tištěné, tak elektronické podobě opatřené elektronickým podpisem. To je výhodné u většího počtu revidovaných spotřebičů.

Po dohodě s provozovatelem ohlídám termín pravidelných revizí a informuji jej o blížícím se termínu nové revize.

Pro revize spotřebičů, ručního nářadí a prodlužovacích přívodů používám měřicí přístroj: