+420 607 176 720
Logo

Revize hromosvodů

Revize stávajících hromosvodů se provádí dle normy ČSN 34 1390.

Nové zařízení systému ochrany před bleskem LPS musí být provedeno od 1.2.2009 dle normy ČSN EN 62305-1,2,3,4.

Provádím výchozí revize po montáži nového LPS dle ČSN EN 62305-3. Pravidelné revize u většiny stávajících objektů dle ČSN 34 1390 a mimořádné revize po zjištěném zásahu blesku do objektu nebo po demontáži a následné montáži důsledkem opravy střechy nebo zateplením objektu.

Hromosvod se povinně zřizuje na těchto objektech:

  • kde by blesk mohl ohrozit více lidí (školy, nemocnice, velké obytné budovy... )

  • kde by mohl blesk způsobit poruchu, kterou by trpělo více lidí (transformovny, rozvodny, TÚ...)

  • kde by blesk způsobil větší hospodářské škody nebo škody na kulturních hodnotách (sýpky, sklady, archívy, kulturní památky... )

  • prozatímní staveništní objekty, kde se zdržují lidé (šatny, kanceláře, ubytovny... )

  • na objektech, jejichž požár nebo poškození by mohl ohrozit sousední objekty o objekty se zvýšeným nebezpečím zásahu (osamělé budovy, výškové stavby... )

  • nezastřešené výrobní objekty, kde by úder blesku ohrozil větší množství lidí nebo způsobil hospodářské škody (jeřábové dráhy, skládky materiálu… )

Cílem revize je zjistit stav jímací soustavy na střeše objektu a měřením zjistit hodnotu a stav uzemnění. V případě, že hromosvod neodpovídá daným normám mají účinky atmosférické elektřiny za následek destruktivní poškození objektu, v lepším případě může blesk vážně poškodit kancelářskou elektroniku, výpočetní techniku a elektroinstalaci. Nedílnou součástí objektu v systému LPS je doplnění o přepěťové ochrany. Svodiče bleskových proudů a svodiče přepětí.

Pro revize uzemnění používám měřicí přístroje: