+420 607 176 720
Logo

Projekty

Provádím projekty elektroinstalací:

  • novostaveb rodinných domů

  • garáží

  • skutečného stavu rozvodů el.instalace

Při této práce je důležité podat zákazníkovi informace, které mu usnadní vyvarovat se chyb před započetím prací, ale i během realizace stavby. Tyto chyby pak mají za následek nespokojenost s rozsahem a cenou prací a následné problémy při revizi a kolaudování stavby.

Proč si nechat vypracovat projektovou dokumentaci?

Bohužel se stále častěji setkávám s názorem, že projekt elektroinstalace není potřeba a že je zcela zbytečné si jej pořizovat.

Proto zde uvedu hned několik důvodů, proč je potřeba mít projektovou dokumentaci elektroinstalace.

Projekt elektroinstalace je požadován stavebním úřadem na základě prováděcí vyhlášky č. 225/2017 Sb v příloze č.1, která specifikuje rozsah a obsah projektové dokumentace pro:

  1. ohlášení stavby uvedené v § 105 odst. 2 písm. a) až d) stavebního zákona č. 225/2017 Sb.

  2. žádost o stavební povolení podle § 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona č. 225/2017 Sb.

Projekt elektroinstalace musí být předložen reviznímu technikovi pro vypracování výchozí revize elektroinstalace nového objektu dle ČSN 331500 odst. 4, ve kterém přímo specifikován požadavek na dokumentaci skutečného provedení elektroinstalace. Povinnost provedení výchozí revize je jasně specifikována v ČSN 331500 odst 2, který uvádí, že nové elektrické zařízení je možno uvést do provozu jen tehdy, byl-li jejich výchozí stav ověřen z hlediska bezpečnosti ověřen výchozí revizí. Revizní zpráva je dále nezbytná pro udělení kolaudačního rozhodnutí dle § 121 stavebního zákona č. 225/2017 Sb..

Dalším důvodem proč si pořídit kvalitní projektovou dokumentaci je ten, že si ujasníte co vlastně budete od elektromontážní firmy požadovat. Budete mít přesně specifikované požadavky na základě kterých, si můžete nechat vypracovat cenovou nabídku. Získáte tím jasnou představu kolik financí budete potřebovat na realizaci svých záměrů. Na základě těchto informací můžete taky dojít k závěru, že vaše původní požadavky jsou nad vaše možnosti a budete nuceni redukovat své požadavky tak, aby jste byli schopni je finančně pokrýt. Tyto úpravy se ve fázi projektování domu udělají velice snadno a nebude Vás to ani stát přiliž mnoho peněz, rozhodně míň, než kdyby jste zjistily tento fakt až během vlastní výstavby.

Jaké podklady jsou pro projekt elektroinstalace potřebné?

Aby bylo možné vytvořit projektovou dokumentaci elektroinstalace, budete potřebovat pár věcí.

  • Půdorys stavební části objektu

Tento bude sloužit jako podklad pro zakreslení rozmístění svítidel, zásuvek, rozvaděčů a kabelových tras. Půdorys by měl nakreslen být v měřítku a nejčastěji ho získáte od projektanta stavby.

  • Vědět kde bude rozmístěn nábytek a elektrické spotřebiče

Toto je velice důležité pro rozmístění osvětlení a zásuvek. Pokud má být svítidlo v jídelně nad stolem, musí projektant vědět kde se tento stůl nachází a jak je velký. Důležité je např. znát rozmístění elektrických spotřebičů v kuchyni (kde bude sporák, myčka, mikrovlnná trouba, lednice). Podobné to bude i u ostatních místností (pračka, televize, počítač).

  • Vybrat si druh instalace

Dnešní rozvoj techniky umožňuje její masové nasazení do všech různých oblastí. V dnešní době máme prakticky všechno řízeno elektricky resp. elektronicky. Jako příklad uvedu otevírání střešních oken, řízení chodu žaluzií a rolet, regulace topení, dálkové ovládání otevírání dveří, pohony ventilátorů, řízení spínání osvětlení... Pokud je těchto systémů hodně, jsou složité a chceme vytvořit přehledný způsob jejich řízení a ovládání volíme tedy inteligentní instalaci. Pokud ale chceme jednoduchý systém bez velkých nároků na komfort řízení a ovládání, volíme klasickou instalaci.

Rozhodnutí zda inteligentní či klasickou instalaci je velice důležité. Inteligentní instalace je naprosto špičková technologie s maximálním možným komfortem a o to také dražší.

U malých až středních rodinných domů je inteligentní instalace znakem pro velký luxus! Ovšem u velkých domů s množstvím technologií nastává situace kdy zvládání řízení těchto složitých procesů je s požitím klasického ovládání velice neobratné, nepřehledné, komplikované a mnohdy na hranici technických možností. Tady je vhodné místo pro nasazení inteligentní instalace jejichž předností je možnost zvládnutí pohodlného řízení těchto procesů. Poměr ceny klasické instalace ku inteligentní instalaci už není tak obrovský.