+420 607 176 720
Logo

Ochrana proti přepětí

Montáž se provádí dle normy ČSN 62305 1-5 ed.2.

Svodiče přepětí jsou polovodičové prvky určené k ochraně proti pulznímu přepětí. Pro správnou funkci je výrobci doporučována třístupňová ochrana elektroinstalace:

I. stupeň ochrany se instaluje u vstupu vedení do objektu se umisťují svodiče bleskového proudu třídy B se svodovým proudem 25-100 kA při zkušební pulzní vlně 10/350 μs. Nejčastěji se instalují do hlavních rozvaděčů.

II. stupeň ochrany musí být umístěn min do 6 m vedení od 1. stupně nebo za použití oddělovací tlumivky pro zpoždění impulsu, aby nereagoval dříve citlivější II. stupeň přepěťové ochrany. Instalují se převážně do podružných rozvaděčů, svodový proud mají obvykle 5-20 kA při impulsu 5/20 µs..

III. stupeň ochrany proti přepětí zahrnuje nejcitlivější svodiče přepětí instalované co nejblíže chráněnému zařízení v podobě zásuvek s integrovanými svodiči nebo moduly pod zásuvky či do elektoinstalační krabice.

Jako nedílnou součást ochrany přepětí je třeba mít zhotoveno ochranné pospojování, které se připojeno na hlavní ochrannou svorkovnici HOP kde se připojí všechny vstupující vodivé technické rozvody a rozvody uvnitř budovy (voda, plyn, topení, klimatizace, vzduchotechnika, včetně ochranného vodiče přívodního kabelu a základového zemniče budovy).