+420 607 176 720
Logo

Revize elektroinstalací

Provádím výchozí revize, pravidelné a mimořádné revize elektroinstalací v rodinných domech, ve společných prostorách obytných domů, garážích, ale i v průmyslových objektech. Revize elektroinstalací provádím dle normy ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6 ed.2. Cílem revize je zjistit stav el.instalace, aby nedošlo k úrazu el.proudem, ztrátám na majetku a na životě. V neposlední řadě také ochrana zákazníka před finančním postihem ze strany orgánů státního odborného dozoru.

Závady bezprostředně ohrožující zdraví a majetek, které jsou zjištěné při revizi jsou odstraněny na místě nebo po dohodě s provozovatelem.

Veškeré provedené revize zálohuji a je možnost ji v případě ztráty dohledat a znovu vytisknout. Po dohodě s provozovatelem ohlídám termín pravidelných revizí a informuji jej o blížícím se termínu nové revize.

  • Výchozí revize elektroinstalací

  • Pravidelné revize

  • Dílčí revize

  • Mimořádné revize

  • Hlídám termíny revizí za Vás

Pro revize těchto elektroinstalací používám měřicí přístroje: