+420 607 176 720
Logo

Revize

Pravidelné revize elektroinstalací a elektroinstalačních zařízení dokáže předejít nehodám, požárům a zraněním. Revize provádím pro rodinné domy, kanceláře, firemní a průmyslové objekty, skladovací haly, česačky, sušárny chmele atd. Každá revize je prováděna v souladu s platnou normou. Jejím cílem je zjistit stav elektroinstalace a zajistit či opravit případné poruchy tak, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, škodám na majetku či na životě.

Zde jsou lhůty pravidelných revizí elektroinstalací.

Přehled revizí:

  • Revize elektroinstalací

  • Revize ochrany před bleskem (hromosvodů)

  • Revize spotřebičů

  • Revize pracovních strojů

  • Revize v průmyslu

  • Revize přípojky ČEZ (pro osazení elektroměru)