Školení:  Vyhláška č. 50 Pro zájemce, organizuji a zajišťuji školení a vystavení osvědčení dle Vyhl. 50/78 Sb. Doklady ke zkouškám dle Vyhl. 50/78 Sb.,bez kterých nelze připustit ke zkoušce: 1. Doklad o vzdělání v oblasti elektro ne §3,§4 (výuční list, maturitní vysvědčení a pod.) 2. Předchozí osvědčení dle Vyhl. /50/78 Sb. ne §5 3. Potvrzení praxe dle požadavku Vyhl. 50/78 Sb. (OSVČ stačí bod 2) 4. Potvrzení od lékaře. 4. Adresa trvalého bydliště, datum narození 5. Fakturační údaje včetně IČ a Dič  pro vystavení daňového dokladu Jednotlivcům nabízím možnost připojit se ke skupině v nejbližším plánovaném termínu.  Členění elektrotechnických kvalifikací dle Vyhl. 50/78 Sb. §4- Pracovník poučený: - Organizace je seznámila v rozsahu jimi vykonávané činnosti s předpisy o zacházení s elektrickými zařízeními a upozornila je na možné ohrožení těmito zařízeními včetně poskytování první pomoci při úrazech el. proudem. Lhůty ověřování znalostí a obsah seznámení musí být předem stanoveny. Mohou: - samostatně obsluhovat el. zařízení všech napětí - pracovat na částech el. zařízení bez napětí do vzdálenosti 20cm od ž.č pod napětím - pracovat na vypnutých zařízeních vn, vvn s dohledem Nesmějí pracovat pod napětím. §5- Pracovník znalý: - mají ukončené odborné vzdělání zakončené příslušnou zkouškou - musí být pravidelně, nejméně 1x za 3 roky , přezkoušeni a zaškoleni s přihlédnutím k charakteru vykonávané práce. Mohou: - samostatně obsluhovat el. zařízení - pracovat na částech el. zařízení bez napětí, v blízkosti napětí i pod napětím - pracovat v prostorách zvl. neb. pod dozorem - pracovat na zař. vn, vvn bez napětí sami, v blízkosti částí pod napětím pod dohledem nebo pod dozorem, - pracovat na zař. vn, vvn pod napětím pod dozorem- pouze vybrané práce §6 pracovník znalý s vyšší kvalifikací (pro samostatnou činnost): - mají ukončené odborné vzdělání zakončené příslušnou zkouškou - musí být pravidelně, nejméně 1x za 3 roky , přezkoušeni a zaškoleni s přihlédnutím k charakteru vykonávané práce. - musí mít požadovanou dobu praxe ( USO, VŠ 1 rok) Mohou: - vykonávat veškerou obsluhu a práci na el. zařízení kromě prací zakázaných Zakázané práce: - na zař. mn, nn v souběhu, na křižovatkách a ve společných prostorách s vn- zvn - na zařízeních vn- zvn v prostorách vlhkých mokrých, v době manipulací - na zař. nn, vn - zvn v prostorách těsných, mokrých, se zvýšenou a extrémní korozivní agresivitou, , za bouřky , snížené viditelnosti, tmy a za větru, teploty, relativní. vlhkosti vzduchu přesahující meze povolené ČSN - tam, kde nelze dodržet ustanovení příslušných bezpečnostních předpisů. §7 Pracovník pro řízení činnosti: - požadovaná praxe (SO, USO 1rok, vyučen 2 roky) - musí být pravidelně, nejméně 1x za 3 roky , přezkoušeni a zaškoleni s přihlédnutím k charakteru vykonávané práce - oznamovací povinnost 4 týdny předem na OIP §8 Pracovník pro řízení činnosti prováděné dodavatelským způsobem: - požadovaná praxe (SO 6 let, ÚSO 4 roky, VŠ 2 roky) - musí být pravidelně, nejméně 1x za 3 roky , přezkoušeni a zaškoleni s přihlédnutím k charakteru vykonávané práce - oznamovací povinnost 4 týdny předem na OIP §9 Pracovník pro provádění revizí: - zkouška na ITI min. 1x za 5 let - praxe 3-7 let §10 Pracovníci pro samostatné projektování a pro řízení projektování: - musí být pravidelně, nejméně 1x za 3 roky , přezkoušeni a zaškoleni s přihlédnutím k charakteru vykonávané práce - oznamovací povinnost 4 týdny předem na OIP §11 Kvalifikace ve zvláštních případech: - asistenti v laboratořích, pracovníci vědeckých a výzkumných ústavů, učitelé Rychlý kontakt  Petr Šajner  Mýtská 2339  Rakovník II  26901 tel: 607 176 720 E-mail: psajner@seznam.cz Stáhnout vcf