Revize Provádím tyto revize: 1.Revize elektroinstalací Cílem revize je zjistit stav el.instalace, aby nedošlo k úrazu el.proudem, ztrátám na   majetku a na životě. V neposlední řadě také ochrana zákazníka před finančním   postihem ze strany orgánů státního odborného dozoru.  2.Revize hromosvodů Cílem revize je zjistit stav jímací soustavy na střeše objektu a měřením zjistit hodnotu a stav uzemnění. V případě, že hromosvod neodpovídá daným normám mají účinky atmosférické elektřiny za následek destruktivní poškození objektu, v lepším případě může blesk vážně poškodit  kancelářskou elektroniku, výpočetní techniku a elektroinstalaci. 3.Revize spotřebičů Cílem revizí je předejít úrazu el.proudem, snížit riziko újmy na zdraví a majetku, odhalit možné   poškození a v neposlední řadě také ochrana zákazníka před finančním postihem ze strany   orgánů státního odborného dozoru. Pravidelné provádění revizí elektrických spotřebičů a   ručního nářadí je vyžadováno při každoroční certifikaci dle ISO 9000.  4.Revize pracovních strojů Cílem revize je zjistit stav el.instalace, aby nedošlo k  úrazu el.proudem, ztrátám na majetku a na životě.   V neposlední řadě také ochrana zákazníka před finančním postihem ze strany orgánů státního odborného dozru.   5.Revize průmyslu Cílem revize je zjistit stav el.instalace, aby nedošlo k  úrazu el.proudem, ztrátám na majetku a na životě.   V neposlední řadě také ochrana zákazníka před finančním postihem ze strany orgánů státního odborného dozru.   6.Revize přípojek pro ČEZ Revize je potřeba pro potvrzení Žádosti-smlouvy o sdružených službách dodávky pro domácnost i pro podnikání.  Rychlý kontakt  Petr Šajner  Mýtská 2339  Rakovník II  26901 tel: 607 176 720 E-mail: psajner@seznam.cz Stáhnout vcf