Revize přípojky pro ČEZ revize pro potvrzení smlouvy o dodávce el.energie pro ČEZ, dle jejich připojovacích podmínek.  Revize je potřeba pro potvrzení Žádosti-smlouvy o sdružených službách dodávky pro domácnost i pro podnikání.  Jedná se převážně tyto případy:  Přihlášky elektroměrů čez - obnova odběru ČEZ   Přihlášky elektroměrů čez - nový odběr ČEZ   Přihlášky elektroměrů čez - navýšení příkonu ČEZ   Přihlášky elektroměrů čez - změna sazby ČEZ   Přihlášky elektroměrů čez - přesun elektroměru ČEZ   Výměna hlavního jističe, úprava odběrného místa ČEZ   Výměna a montáž elektroměrového rozvaděče ČEZ   Vystavení přihlášky k odběru pro ČEZ   Změna z jednofázový odběru na třífázový odběr ČEZ   Změna sazby a tarifů, noční proud - HDO ČEZ         Rekonstrukce a opravy hlavního domovního vedení ČEZ                                                                             Přípojky pro rodinné domy, přípojkové skříně ČEZ Rychlý kontakt  Petr Šajner  Mýtská 2339  Rakovník II  26901 tel: 607 176 720 E-mail: psajner@seznam.cz Stáhnout vcf