Revize v průmyslových podnicích Provádím revize elektroinstalací v průmyslových objektech velkých podniků i malých firem. Cílem revize je zjistit stav el.instalace, aby nedošlo k úrazu el.proudem, ztrátám na majetku a na životě. V neposlední řadě také ochrana zákazníka před finančním postihem ze strany orgánů státního odborného dozoru. Závady bezprostředně ohrožující zdraví a majetek, které jsou zjištěné při revizi jsou odstraněny na místě nebo po dohodě s provozovatelem. Po dohodě s provozovatelem ohlídám termín pravidelných revizí a informuji jej o blížícím se termínu nové revize. Pro revize těchto elektroinstalací používám měřící přístroje: Měření  teplot svorek a sběrnic v rozvodnách a rozvaděčích: Rychlý kontakt  Petr Šajner  Mýtská 2339  Rakovník II  26901 tel: 607 176 720 E-mail: psajner@seznam.cz Stáhnout vcf