Revize spotřebičů revize a kontroly elektrických spotřebičů, ručního nářadí a prodlužovacích přívodů se provádí podle nové ČSN 33 1600 ed.2. Provádění revizí elektrických spotřebičů, ručního nářadí a  prodlužovacích přívodů je nařízeno zákonem 309/2005 Sb. o zajištění  dalších podmínek BOZP (§4, odst.1, písm.c),  dále nařízením vlády 378/2001  Sb. a normou ČSN 33 1600 ed.2.  Cílem revizí je předejít úrazu el.proudem, snížit riziko újmy na zdraví a majetku, odhalit možné  poškození a v neposlední řadě také ochrana zákazníka před finančním postihem ze strany  orgánů státního odborného dozoru. Pravidelné provádění revizí elektrických spotřebičů a  ručního nářadí je vyžadováno při každoroční certifikaci dle ISO 9000.  Tyto revize provádím většinou v kancelářských, průmyslových a školních prostorech.  Při revizích elektrických spotřebičů se provádí celková prohlídka, zkouška chodu a následně měření: Odporu ochranného  vodiče, izolačního odporu a unikajícího proudu. Pak je každý spotřebič označen evidenčním číslem a je vypracován doklad o  revizi se všemi zjištěnými a naměřenými údaji. Tyto revize je možno vypracovat a dodat na přání zákazníka jak v tištěné tak  elektronické podobě opatřené elektronickým podpisem.  To je výhodné u většího počtu revidovaných spotřebičů.  Po dohodě s provozovatelem ohlídám termín pravidelných revizí a informuji jej o blížícím se termínu nové revize.  Pro revize spotřebičů, ručního nářadí a prodlužovacích přívodů používám měřící přístroj: Rychlý kontakt  Petr Šajner  Mýtská 2339  Rakovník II  26901 tel: 607 176 720 E-mail: psajner@seznam.cz Stáhnout vcf