Revize hromosvodů revize stávajících hromosvodů se provádí dle normy ČSN 34 1390 nové zařízení systému ochrany před bleskem LPS musí být provedeno od 1.2.2009 dle normy ČSN EN 62305-1,2,3,4 Provádím výchozí revize po montáži nového LPS dle ČSN EN 62305-3  pravidelné revize u většiny stávajících objektů dle ČSN 34 1390 a  mimořádné revize po zjištěném zásahu blesku do objektu nebo po demontáži a   následné montáži důsledkem opravy střechy nebo zateplením objektu. Hromosvod se povinně zřizuje na těchto objektech: o kde by blesk mohl ohrozit více lidí (školy, nemocnice, velké obytné budovy...) o kde by mohl blesk způsobit poruchu, kterou by trpělo více lidí (transformovny,        rozvodny, TÚ...) o kde by blesk způsobil větší hospodářské škody nebo škody na kulturních        hodnotách (sýpky, sklady, archívy, kult. památky...) o prozatímní staveništní objekty, kde se zdržují lidé (šatny, kanceláře, ubytovny...) o na objektech, jejichž požár nebo poškození by mohl ohrozit sousední objekty o objekty se zvýšeným nebezpečím zásahu (osamělé budovy, výškové stavby...) o nezastřešené výrobní objekty, kde by úder blesku ohrozil větší množství lidí nebo způsobil hospodářské škody (jeřábové dráhy, skládky materiálu ...) Cílem revize je zjistit stav jímací soustavy na střeše objektu a měřením zjistit hodnotu a stav uzemnění. V případě, že hromosvod neodpovídá daným normám mají účinky atmosférické elektřiny za následek destruktivní poškození objektu, v lepším případě může blesk vážně poškodit  kancelářskou elektroniku, výpočetní techniku a elektroinstalaci. Nedílnou součástí objektu v systému LPS je doplnění o přepěťové ochrany. Svodiče bleskových proudů a svodiče přepětí.  (pozn: Toto bude odkaz na záložku ochrana proti přepětí.) Pro revize uzemnění používám měřící přístroje: Rychlý kontakt  Petr Šajner  Mýtská 2339  Rakovník II  26901 tel: 607 176 720 E-mail: psajner@seznam.cz Stáhnout vcf