Revize elektroinstalací revize elektroinstalací se provádí dle normy ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6 Provádím výchozí revize, pravidelné a mimořádné revize elektroinstalací v rodinných   domech, ve společných prostorách obytných domů, garážích, ale i v průmyslových   objektech. Cílem revize je zjistit stav el.instalace, aby nedošlo k úrazu el.proudem, ztrátám na   majetku a na životě. V neposlední řadě také ochrana zákazníka před finančním   postihem ze strany orgánů státního odborného dozoru.  Závady bezprostředně ohrožující zdraví a majetek, které jsou zjištěné při revizi jsou   odstraněny na místě nebo po dohodě s provozovatelem.  Veškeré provedené revize zálohuji a je možnost ji v případě ztráty dohledat a znovu   vytisknout.  Po dohodě s provozovatelem ohlídám termín pravidelných revizí a informuji jej o blížícím   se termínu nové revize.  Pro revize těchto elektroinstalací používám měřící přístroje: Rychlý kontakt  Petr Šajner  Mýtská 2339  Rakovník II  26901 tel: 607 176 720 E-mail: psajner@seznam.cz Stáhnout vcf