Ochrana proti přepětí Montáž se provádí dle normy ČSN 62305 1-5 http://www.dehn.cz/ http://www.saltek.eu/cz/ http://www.hakel.cz http://www.oez.cz/produkty/prepetove-ochrany-minia Svodiče přepětí jsou polovodičové prvky určené k ochraně proti pulznímu přepětí.  Pro správnou funkci je výrobci doporučována třístupňová ochrana elektroinstalace: I. stupeň ochrany instalujeme u vstupu vedení do objektu se umisťují svodiče bleskového proudu třídy B se svodovým proudem 25-100 kA při zkušební pulzní vlně 10/350μs. Nejčastěji se instalují do hlavních rozváděčů. Z nabízených prvků např. DEHNbloc, DEHNport. II. stupeň ochrany musí být umístěn min po 6m vedení od 1. stupně nebo za použití oddělovací tlumivky (DEHNbridge) pro zpoždění impulsu, aby nereagoval dříve citlivější II. stupeň přepěťové ochrany. Instalují se převážně do podružných rozváděčů, svodový proud mají obvykle 5-20kA při impulsu 5/20µs. Z nabízených prvků se   jedná především o svodiče přepětí typu DEHNguard. III. stupeň ochrany proti přepětí zahrnuje nejcitlivější svodiče přepětí instalované co nejblíže chráněnému zařízení v podobě zásuvek s integrovanými svodiči nebo moduly pod zásuvky či do elektoinstalační krabice. Z nabízených výrobků především DEHNflex a DEHNrail 230. I.+II. v posledních letech jsou nabízeny kombinované svodiče přepětí a bleskového proudu ve společném pouzdru vhodné pro většinu instalací včetně rodinných domků. Z nabízených typů se jedná o svodiče přepětí a bleskového proudu DEHNventil. Jejich největší výhodou je možnost instalace I. a II. stupně ochrany v jednom rozváděči bez použití vložené impedance pro zpoždění impulsu. Jako nedílnou součást ochrany přepětí je třeba mít zhotoveno ochranné pospojování, které se připojeno na hlavní ochrannou svorkovnici EPS kde se připojí všechny vstupující vodivé technické rozvody a rozvody uvnitř budovy (voda, plyn, topení, klimatizace, vzduchotechnika, včetně ochranného vodiče přívodního kabelu a základového zemniče budovy.  Rychlý kontakt  Petr Šajner  Mýtská 2339  Rakovník II  26901 tel: 607 176 720 E-mail: psajner@seznam.cz Stáhnout vcf